fbpx

Přijímací řízení pedagogické lyceum

Milí žáci,

pokud Vám nevyšlo přijímací řízení dle představ a nebyli jste přijati na školy, na něž jste se hlásili, nemusí být ještě nic ztraceno.

Velmi rádi přivítáme aktivní studenty, kterým jde o víc, než jen o přijetí na jakoukoli střední školu a výhledové získání maturity, ale chtějí prožít 4 roky života, které jim dají příležitost rozvinout své talenty, objevit své silné stránky a oblasti zájmů.

Naše motto „…jiná škola!“ vyjadřuje, že nabízíme jiné školní prostředí, než které je obvyklé. Přátelskou atmosféru nejen mezi studenty samotnými, ale zvláště mezi studenty a učiteli, kteří v našem pojetí školy nemají za úkol studenty „nachytat“ v tom, co neumí, ale pomoci jim, aby toho uměli a zvládali stále více, inspirovat je k tomu chtít vědět více apod. V naší škole zásadně neděláme „přepadová“ zkoušení u tabule, namísto toho máme mnohem detailnější testy. Výuka ani testování znalostí u nás neprobíhá pod tlakem, jsme totiž přesvědčeni a zažíváme, že atmosféra strachu výsledkům spíše škodí než pomáhá. Vytváříme tak pozitivní a povzbuzující prostředí, v němž studenti, i ti méně smělí, se nebojí diskutovat, ptát se, vyjádřit názor nebo poznatek, třeba i chybný, což má za výsledek, že studenti znalosti vstřebávají mnohem snáze a učí se je používat a diskutovat o nich.

Chceme, aby z naší školy vycházeli studenti, kteří si věří, jsou zdravě sebevědomí, nemají nezdravý strach z autorit, umí komunikovat s dospělými, nebojí se stát za svými názory, vědí a věří, že jejich osobní sny se mohou splnit.

Vzdělání je pro nás velmi důležité, ale nemyslíme si, že učení se je to jediné, co mají studenti střední školy dělat. Podporujeme je v tom, aby byli vynikajícími sportovci, umělci apod. i v jejich dalších aktivitách. Ať už v běžném školním režimu či u některých v režimu individuálním. I z toho důvodu máme v našich řadách špičkové hokejisty, basketbalistky, fotbalisty, kanoistky i kanoisty, judisty, florbalisty, tanečníky, zpěvačky, výtvarníky, šermíře, hudebníky apod.

Více o tom píšeme na stránce Hodnoty školy.

V rámci studia na Sion High School si studenti část předmětů volí, a to i mimo standardní osnovy, mohou se tak zabývat více do hloubky v oblastech svého zájmu, případně získat nové obzory. Máme tu např. velmi navštěvovaný diskusní kruh k moderním dějinám, další k historii 2. světové války, k astronomii, robotice, etiketě, dále nabízíme jazykově specifické kurzy angličtiny, španělštiny, ruštiny, němčiny, polštiny, a mnohé další.

Pokud Vám je toto pojetí školy sympatické, pak Vás na naší škole velmi rádi přivítáme.

Doplníme ještě informaci důležitou pro rodiče. Byť jsme soukromou školu, kde se platí školné, nemusíte mít obavy, že by to případné přijetí jakkoli limitovalo. Filozofií, kterou máme ve všech našich Sion školách je, že finance nesmí být důvodem pro to, aby u nás nemohl studovat ten, kdo o to stojí. V tomto smyslu sjednáváme s každým rodičem výši školného individuálně s ohledem na jeho finanční možnosti. Nemůže se tak stát, že byste si naši školu nemohli dovolit. Bližší info ke školnému naleznete zde, neváhejte nás prosím v této věci kontaktovat prostřednictvím e-mailu denis.doksansky@sion.cz nebo highschool@sion.cz

Milí budoucí studenti, těšíme se na Vás a na vše, co spolu případně prožijeme.

Srdečně zdraví

Denis Doksanský
výkonný ředitel SŠ Sion High School a statutární zástupce zřizovatele Sion škol


Střední škola Sion High School Hradec Králové – školní rok 2020/2021

Kontakty: mobil: 777 253 337, 608 700 227, tel: 494 947 556, e-mail: highshool@sion.cz

Obor:

  • Pedagogické lyceum – se zaměřením humanitním nebo sportovním – kód oboru 78-42-M/03

Termín podání přihlášek: dle osobní domluvy

Termín přijímacích řízení: dle osobní domluvy

Formální vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na SŠ Sion High School naleznete zde.

Pokud se chcete účastnit přijímacího řízení, nezávazně nás prosím kontaktujte telefonicky (mobil: 777 253 337, 608 700 227, tel: 494 947 556) nebo e-mailem highschool@sion.cz.

Kritéria přijímacích řízení naleznete zde.