Sportovní gymnázium

Sportovní gymnázium

Jak to u tradičních amerických high school bývá, „milujeme sport“, i proto chceme, aby i sportovně zaměření studenti mohli najít v naší střední škole své místo a skloubit tak co nejlépe své studijní povinnosti s povinnostmi sportovními. Tomu by měl mj. sloužit obor Gymnázium se sportovním zaměřením a obor Pedagogické lyceum se zaměřením na tělesnou výchovu a sport.

Naše škola spolupracuje se sportovními kluby v našem městě.  Momentálně je nejintenzivnější spolupráce s hokejovým klubem Hradečtí Lvi. Rozbíhá se i spolupráce s fotbalovým, basketbalovým klubem a dalšími kluby.

Vycházíme i z toho, že „děcka“ věnující se sportu na „profi“ úrovni by měla být nastavená respektovat trenéry a v rámci spolupráce klubu a školy tedy usilovat i o co nejlepší studijní výsledky – tedy nikoli podle hesla „zatímco si sportuju, oni mi daj maturu“. Pak přizpůsobení režimu školy tréninkovým potřebám by nemělo být kompromisem s kvalitou školy a výuky, ale spíše jejím specifickým zaměřením.