Pedagogické

Pedagogické zaměření

 Již 12 let sami provozujeme mateřskou, resp. základní školu, Dům dětí a mládeže a již přes 20 let pracujeme s dětmi a mládeží na úrovni dětských klubů, dětských táborů, velkých akcí pro děti navštěvovaných stovkami až několika tisíci účastníků apod. a ze všech  těchto důvodů vnímáme „obrovskou,  kritickou, naléhavou“ potřebu lidí, kteří mají „srdce pro děti“ a vědí „jak na to“.

A právě proto jsme si léta snili o tom právě pro takové vytvořit střední pedagogickou školu, kde by mohli získávat ono „jak na to“, tak i rozvíjet své nadšení pro práci s dětmi.

Někdy to vypadá, že budoucí studenti pedagogických škol by měli:

  • mít snad až absolutní hudební sluch
  • dokonale ovládat nejen  kotoul, ale mít předpoklady snad až k provozování vrcholového sportu
  • mít dokonalé výtvarné nadání, snad až na úrovni předních mistrů
  • mít dokonalý zdravotní stav jako piloti či astronauti

Co vidí jako důležité naše škola?

  • Pozitivní vztah k dětem, který je předpokladem k rozvoji schopností s nimi pracovat.
  • Zmíněné umělecko-sportovní aspekty bychom nechtěli úplně pomíjet, ale neměly by být hlavním faktorem a filtrem pro zájemce, kteří by rádi jednou svůj život věnovali výchově a vzdělávání dětí.

Chceme poskytovat středoškolské pedagogické vzdělání, s nímž mohou absolventi najít uplatnění jako asistenti pedagogů, vychovatelé a pedagogové volného času. Určitě tak studium může být vhodné i pro budoucí trenéry a sportovní instruktory.

Samozřejmě by absolventi měli být  výborně připraveni i na přípravu k pokračování svého studia na pedagogicky zaměřených vysokých školách.  V každém případě však chceme, aby studium u nás bylo velmi kvalitní z hlediska nabytých znalostí a zároveň velmi praktické vzhledem k rozvoji pedagogických schopností. K tomu by mělo velmi příznivě přispívat to, že naše střední škola bude propojena s naší Základní školou, Mateřskou školou, Domem dětí a mládeže a sportovním florbalovým klubem, kde by měli studenti moci nacházet dostatek uplatnění jak v rámci vyučování, tak i mimo něj.

Profil absolventa

Pedagogické lyceum

Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele. Má předpoklady také pro práci asistenta pedagoga nebo pro pomoc rodině při individuálním vzdělávání dětí, podle studované specializace se může uplatnit v oblasti volného času a zájmové činnosti dětí i dospělých. Osvojené klíčové kompetence spolu s odborným vzděláním mu umožní uplatnit se v různých organizacích a institucích zaměřených na práci s dětmi i dospělými i získat úplnou kvalifikaci pro práci ve školství nebo v sociálních službách také zkráceným studiem některého ze středoškolských oborů vzdělání.

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.