fbpx

Gymnázium

Gymnázium

V rámci gymnaziálního studia nám jde o to vytvářet studijní prostředí, které umožňuje kritické myšlení, aktivní účast na hodinách a kvalitní přípravu na vysokou školu.

Studenti gymnázia si mohou vybírat úroveň náročnosti v mnoha předmětech a tvořit si již od prvního ročníku studijní plán ušitý na míru, který jim umožňuje i volbu oblastí, kterým se chtějí věnovat intenzivně.

Rádi bychom zdůraznili další určitá specifika gymnaziálního studia u nás.

Posílená výuka cizích jazyků

Všichni studenti na naší škole si mohou kromě standardních hodin cizího jazyka vybírat i další hodiny navíc. V anglickém jazyce jsou to např. předměty „English in Use“, „Revision in English“ a další.

Rodilí mluvčí

Ve škole aktuální působí 2 rodilí mluvčí z USA, kteří dochází do hodin konverzací a některých dalších předmětů v angličtině a také rodilý mluvčí španělštiny z Hondurasu. Jejich výuka značně zvyšuje úroveň znalostí jazyka a s jejich působením ve škole máme velmi dobré zkušenosti.

Zaměření studia

V rámci individuální volby studijního plánu si studenti kromě hlavních předmětů mohou vybírat širokou škálu předmětů z oblasti:

  • přírodovědné
  • humanitní
  • jazykové
  • sportovní
  • umělecké
  • apod.

Gymnázium je více než na „mechanické znalosti á la telefonní seznam“ zaměřeno spíše na umění vyhledávat zdroje, kriticky myslet, prezentovat výsledky vlastního výzkumu apod. Podporujeme studenty k účasti na olympiádách a dalších soutěžích.

Spolupráce s Centrem pro talentovanou mládež

Pro talentované studenty je ve spolupráci s Centrem pro talentovanou mládež možnost účastnit se kurzů vypisovaných ve spolupráci se zahraničnímu univerzitami. Tyto kurzy probíhají všechny v angličtině formou on-line přístupu k přednáškám a dalším studijním materiálům a konzultantům. Díky těmto kurzům, které probíhají třeba několik měsíců si jsou studenti schopni osvojit velké penzum nových znalostí a rozvinout také svoji znalost anglického jazyka i odborné terminologie.

Příprava na vysokou školu

Studenti kromě standardních předmětů si mohou zejména ve vyšších ročnících zvolit předměty, které jsou přímo zaměřeny na přípravu na vysokou školu.