Nabízené obory

Při zakládání naší školy jsme byli v mnohém inspirováni americkými „High School“, pro které je typická široká škála předmětů a jejich různých úrovní s tím, že si žáci sami vybírají a nastavují jak jednotlivé předměty, tak i jejich úroveň v jednotlivých variantách.

Více o zaměření jednotlivých oblastí školy naleznete v menu Typy studia

V současné chvíli provozujeme následující obory

Denní forma studia

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód oboru: 75-31-M/01) – 4leté maturitní studium
  • Pedagogické lyceum (kód oboru: 78-42-M/03) – 4leté maturitní studium zaměření:
    • humanitní studia
    • tělesná výchova a sport
  • Gymnázium (kód oboru: 79-41-K/41) – 4leté maturitní studium
  • Gymnázium se sportovním zaměřením (kód oboru: 79-41-K/41) – 4leté maturitní studium

Dálková forma studia

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód oboru: 75-31-M/01) – 4leté maturitní studium
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód oboru: 75-31-M/01) – 3leté zkrácené studium