fbpx

Provoz školy v aktuálních dnech

Milí studenti, (vážení rodiče),

přes vyhlášení nouzového stavu a uzavření škol, pracuje naše škola i nadále a výuku pro naše studenty zajišťujeme dálkovou formou.

Uzavření škol bude nejspíše dlouhodobější záležitostí. Chceme-li zvládnout do konce školního roku probrat veškerou plánovanou látku, je třeba, aby se do online studia zapojili všichni studenti.

Aktuálně je základním zdrojem všech domácích prací a výukových materiálů Edupage. Již v tuto chvíli jsou na něm nahrána různá cvičení, u kterých je vždy napsáno datum odevzdání. Předpokládá se, že studenti budou tato cvičení plnit zejména v dopoledních hodinách. Další formou je mluvená či audiovizuální výuka, která již nyní běží např. v předmětech matematika či historie. Zároveň jsou pro připraveny další materiály k výuce v systému Moodle.

Komunikace samozřejmě probíhá také prostřednictvím školních e-mailů, kde se na nás můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem.

Je možné, že budeme využívat i komunikaci prostřednictvím Skype apod. Prosíme, abyste si prověřili jeho funkčnost na Vašich PC a dalších zařízeních.

Pokud se objeví nějaké technické problémy, kontaktujte pana učitele Adama Zákravského – adam.zakravsky@sion.cz.

Jak jsme studenty vyzvali již na posledním společném ránu 10. 3., kde jsme mj. sdělili informaci o přerušení výuky na školách, je nutné, aby všichni studenti byli každý den k zastižení na školních mailech a Edupage. Prosím berte to nyní jako povinnost. Vzhledem k tomu, že výuka i nadále probíhá, byť distanční formou, žádáme každého, aby byl ve spojení se školou a učiteli každý všední den v dopoledních hodinách a dále dle případné domluvy. V případě, že by to v některý den nebylo možné, je třeba, abyste tuto informaci dali vědět e-mailem svým třídním učitelům. Jde nám o to, abychom pro každého ze studentů zajistili co nejefektivnější výuku a zároveň, aby ji v co největší míře mohla absolvovat vždy celá třída a postupovali jste v probraném učivu společně.

Celá situace je pro nás všechny výzvou a příležitostí, jak společně vyzkoušet a rozvinout formy práce a výuky, na něž obvykle není tolik prostoru.

Milí studenti, celkově Vás prosíme, abyste jednali moudře a zodpovědně a nevystavovali se možnostem nákazy a zároveň ani nepropadali panice či hysterii, jež nikdy nepomáhají. Jak jsme si vícekrát (mj. i v rámci společných rán 🙂 ) říkali, vše co jsme považovali za samozřejmé či obvyklé, se může velmi rychle ztratit. Takové chvíle zažíváme právě teď, kdy není možné cestovat, sportovat, jít za kulturou či večerní zábavou a mnozí mají obavy o své zdraví. Kéž si můžeme o to více vážit toho, jak dobře jsme se dosud měli a jak pestré životy jsme mohli žít, s důvěrou, že se v blízké době vrátíme k běžnému fungování.

Věříme, že se s Vámi všemi brzy ve škole uvidíme a přejeme každému z Vás, aby se Vám nemoci vyhýbaly a i tento zvláštní čas jste využili co nejlépe.

Zdravíme Vás tým SŠ Sion High School

Napsat komentář