fbpx

1. kolo přijímacího řízení

Náhradní termín 1. kola přijímacího řízení

Náhradní termín 1. kola přijímacího řízení proběhne 23.6.2020.

Těšíme se na Vás!


Vážení rodiče, (milí žáci,)

V návaznosti na oficiální pozvánku k přijímacím zkouškám, jíž jsme Vám zaslali doporučeně poštou a také e-mailem, uveřejňujeme informace o přijímacích zkouškách také zde na webových stránkách.

Pohovory jsou plánovány na čtvrtek a pátek 4. a 5. června. Pokud by se stalo, že byste se v určený den a čas nemohli dostavit, prosím obratem se nám ozvěte. Bude-li to možné, pokusili bychom se Vás zařadit ještě do druhého ze dnů přijímacího řízení, případně bychom Vás museli pozvat k náhradnímu termínu, který bychom Vám včas sdělili.

Jestliže jste podali obě přihlášky na naši školu, pak byste měli mít pozvánku na pohovory v jeden den, pokud bychom Vás náhodou nedopatřením pozvali na dva termíny, dejte nám prosím vědět. Zcela jistě by platil jen jeden z nich, abychom Vás nezvali do školy 2x po sobě.

Pokud své děti k přijímačkám doprovodíte, budeme jen rádi a případně se velmi rádi aspoň krátce potkáme i s Vámi. Snažíme se tato setkání obvykle využít k zodpovězení Vašich dotazů ve věci přijímacích zkoušek, průběhu studia, školného, školních pobytů apod. Rozhodně nás Vaše dotazy nebudou obtěžovat, naopak. Tedy klidně si na nás svou sérii otázek připravte… 🙂

Co se týče pohovorů, není třeba se ničeho obávat. Děti zde nebudeme „grilovat“, není naším cílem, aby zde byly vystrašení a vystresovaní, naopak, přejeme si, aby byly co nejvíce v pohodě, abychom je zažili takové, jaké skutečně jsou. U oborů, kde předvádí své dovednosti, nejde o dokonalou prezentaci, ale o příležitost se předvést, přičemž podaný výkon o výsledku nerozhoduje, pouze doplňuje osobní pohovor. Prosíme tedy, přijeďte si den u nás užít, klidně ho spojte s návštěvou kavárny (Cross Café je pár metrů od nás) nebo si dejte kávu u nás. Ani v nejmenším nemusíte přijíždět se strachem a prožít den plný stresu.

V případě, že jste do přihlášky ke studu uvedli jako první naši školu, pak jste již obdrželi pozvánku na tzv. jednotnou přijímací zkoušku, která se uskuteční v pondělí 8. června. Tato písemná část přijímacích zkoušek musí proběhnout v trochu formálnějším duchu, přesto se snažíme, aby se žáci i během nich mohli cítit co nejlépe a pokud možno snížit stres a tlak na minimum.

Děkujeme za Vaši důvěru, že jste si vybrali právě naši školu k podání jedné ze dvou (či obou) přihlášek ke studiu na SŠ a moc se těšíme až se spolu potkáme osobně.

Ať už budou Vaše děti přijati ke studiu na naši školu či ne, v každém případě přejeme Vám a Vašim dětem, abyste našli tu nejlepší cestu k získání středoškolského vzdělání a aby se Vám dařilo jak na SŠ, tak i do budoucna – a nyní především u přijímacích zkoušek.

Za SŠ Sion High School Vám přeji pohodový májový týden a srdečně Vás zdravím

Denis Doksanský, výkonný ředitel SŠ, st. zástupce zřizovatele

Termíny

Přijímací zkoušky již mají známé termíny:
Školní část v rámci níž se konají osobní pohovory se uskuteční 4. a 5. 6.
Písemná, tzv. jednotná přijímací zkouška se uskuteční 8. 6.
Ve čtvrtek 4. června budou zváni primárně uchazeči na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.
V pátek 5. června pak budou zváni primárně uchazeči o obory Pedagogické lyceum a Gymnázium, jak všeobecné, tak se sportovním zaměřením.
Uchazeče, kteří k nám podali přihlášky na dva obory, se budeme snažit pozvat v jeden den. V případě potřeby je možné den osobního pohovoru upravit.
Písemnou část přijímacích zkoušek budou u nás v pondělí 8. června vykonávat uchazeči, na jejichž přihláškách je naše škola uvedena jako první.
Těšíme se na setkání se všemi uchazeči o studium na naší škole a přejeme jim mnoho zdaru!

Milí žáci, milí rodiče,

velmi rádi přivítáme na naší střední škole aktivní studenty, kterým jde o víc než jen být přijati na jakoukoli střední školu a výhledově získat maturitu, ale chtějí prožít 4 roky středoškolského života, které jim dají příležitost rozvinout své talenty, objevit své silné stránky a jít více do hloubky v oblastech svých zájmů.

Naše motto „…jiná škola!“ vyjadřuje, že nabízíme jiné školní prostředí než je obvyklé. Přátelskou atmosféru nejen mezi studenty, ale zvláště mezi studenty a učiteli, kteří v našem pojetí školy nemají za úkol studenty „nachytat“ v tom co neumí, ale pomoci jim, aby toho uměli a zvládali stále více, inspirovat je k tomu chtít vědět více apod. V naší škole zásadně neděláme „přepadová“ zkoušení u tabule, namísto toho máme mnohem detailnější testy. Výuka ani testování znalostí u nás neprobíhá pod tlakem, jsme totiž přesvědčeni a zažíváme, že atmosféra strachu výsledkům spíše škodí než pomáhá. Vytváříme tak pozitivní povzbuzující prostředí v němž studenti, i ti méně smělí, se nebojí diskutovat, ptát se, vyjádřit názor nebo poznatek, třeba i chybný, což má za výsledek, že studenti znalosti vstřebávají mnohem snáze a učí se je používat a diskutovat o nich.

Chceme, aby z naší školy vycházeli studenti, kteří si věří, jsou zdravě sebevědomí, nemají nezdravý strach z autorit, umí komunikovat s dospělými, nebojí se stát si za svými názory, vědí a věří, že jejich osobní sny se mohou splnit a jdou za nimi a ve škole zažívají, že v tom jsou podporováni.

Vzdělání je pro nás velmi důležité, ale nemyslíme si, že učení se je to jediné, co mají studenti SŠ dělat. Podporujeme je v tom, aby byli vynikajícími sportovci, umělci apod. i v jejich dalších aktivitách. Ať už v běžném školním režimu či u některých v režimu individuálním. Mj. i proto máme v našich řadách špičkové hokejisty, basketbalistky, fotbalisty, kanoistky i kanoisty, judisty, florbalisty, tanečníky, zpěváky, výtvarníky, šermíře, hudebníky apod.

V rámci studia na Sion High School si studenti část předmětů volí a to i mimo standardní osnovy, mohou se tak zabývat více do hloubky oblastmi svého zájmu, případně získat nové obzory, máme tu např. velmi navštěvovaný diskusní kruh k moderním dějinám, další k historii 2. světové války, k astronomii, robotice, etiketě či specifické kurzy angličtiny, španělštiny, ruštiny, němčiny a mnohé další.

Naši studenti pokračují na různorodé vysoké školy, včetně těch nejprestižnějších na Univerzitě Karlově, někteří se vydali studovat i do zahraničí, nejnověji na Univerzitu Greenwich v Londýně.

Pokud Vám je toto pojetí školy sympatické, pak Vás u přijímacích zkoušek velmi rádi přivítáme.

Doplníme ještě informací důležitou pro rodiče. Byť jsme soukromou školou, kde se platí školné, nemusíte mít obavy, že by to případně přijetí jakkoli limitovalo. Filozofií, kterou máme ve všech našich Sion školách je, že finance nesmí být důvodem pro to, aby u nás nemohl studovat ten, kdo o to stojí. V tomto smyslu sjednáváme s každým rodičem výši školného individuálně s ohledem na jeho finanční možnosti. Nemůže se tak stát, že byste si naši školu nemohli dovolit. Bližší info ke školnému naleznete ZDE, neváhejte nás prosím v této věci kontaktovat na e-mailu: denis.doksansky@sion.cz nebo highschool@sion.cz

Milí budoucí studenti,

těšíme se na Vás a na vše, co spolu případně prožijeme.

Srdečně zdraví

Denis Doksanský
výkonný ředitel SŠ Sion High School a st. zástupce zřizovatele Sion škol

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 naleznete ZDE.

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 naleznete ZDE.