1. kolo přijímacích řízení – výsledky

Výsledky 1. kola přijímacího řízení byly zveřejněny 29. 4. 2019 a naleznete je zde.

Počínaje dnem 29. 4. 2019 mohou uchazeči, kteří byli přijati a chtějí se stát žáky naší školy, doručit do kanceláře školy zápisový lístek, kterým závazně vyjadřují své rozhodnutí stát se žákem školy. Doručit zápisový lístek doporučujeme nejlépe obratem, nejdéle dle zákona do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tedy musí být odeslán nejpozději 14. 5. 2019).

Na základě obdržení zápisového lístku poté škola zašle uchazeči další informace, jako pozvání k prvnímu rodičovskému setkání apod.

Uchazeči, kteří nebyli přijati, mohou škole doručit odvolání. Spolu s doručeným odvoláním doporučujeme oslovit vedení školy osobně, abychom mohli probrat další postup a možnosti případného přijetí ke studiu.

Přijatý uchazeč s nejvyšším počtem dosažených bodů jich obdržel 131 (59, 32, 35, 5), s nejmenším počtem bodů jich získal 43 (13, 17, 8, 5).